Jak zarejestrować urządzenie nalewczo-odbiorcze?

Prowadzenie działalności wymaga przestrzegania przepisów i zasad i to w każdym aspekcie. Jednym z ważnych obszarów jest dopilnowywanie obowiązku rejestracji. Przykładem mogą być urządzenia nalewczo-odbiorcze.

Czym są urządzenia nalewczo-odbiorcze?

Urządzenia nalewczo-odbiorcze, czyli urządzenia NO, służą do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Niektóre ich rodzaje to ramiona przeładunkowe, a także elastyczne przewody przeładunkowe. Urządzenia nalewczo-odbiorcze mogą przyjmować formę prostych konstrukcji lub bardzo zaawansowanych układów. Ostateczne działanie zależy od potrzeb klienta.

Niezależnie od stopnia złożoności urządzenia NO muszą zostać zarejestrowane.

Jak zarejestrować urządzenie nalewczo-odbiorcze?

Aby dokonać rejestracji konieczne jest opracowanie i złożenie dokumentacji technicznej w TDT, następnie po jej uzgodnieniu należy złożyć wnioski o rejestrację i badanie odbiorcze do oddziału terenowego TDT właściwego dla lokalizacji urządzenia.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

  • opis urządzenia NO zawierający jego rodzaj i przeznaczenie oraz szczegółowy opis
  • rysunki zestawieniowe urządzenia NO w czytelnej skali z naniesionymi głównymi wymiarami
  • mapa zakładu z lokalizacją stanowiska przeładunkowego
  • rysunek strefy pracy z zaznaczeniem położenia urządzeń
  • schemat instalacji technologicznej
  • karty katalogowe, karty DTR, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności i atesty

Po złożeniu wniosków i dokumentacji całość jest weryfikowana przez TDT. Następnie podczas wizyty Inspektora TDT na instalacji odbywa się sprawdzenie urządzenia pod kątem jego zgodności z dokumentacją, wykonywana jest próba ciśnieniowa i próba szczelności. Dopiero po zakończeniu tych czynności możliwe jest wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację i rozpoczęcie użytkowania.

Referencje
Zaufali nam