Wyposażenie terminali, urządzenia Nalewczo-Odbiorcze

Jesteśmy doświadczonym dostawcą osprzętu terminalowego oraz urządzeń nalewczo-odbiorczych. Nasze urządzenia NO projektowane są w zależności od wymagań klienta oraz specyfiki instalacji i substancji przeładowywanej.  Jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo proste rozwiązanie, spełniające wymagania TDT oraz bardzo skomplikowane i zaawansowane technicznie, do których inni dostawcy nie mają dostępu.



Wykonując lub modernizując stanowiska przeładunkowe najczęściej realizujemy je „pod klucz”, w następującej kolejności:

– opracowanie i uzgodnienie w TDT dokumentacji projektowej

– dostosowanie rurociągów i/lub podestu obsługowego do nowego urządzenia

– montaż urządzenia NO i rozruch instalacji

– odbiory dozorowe i rejestracja  urządzenia w terenowym oddziale TDT  


 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zakładki KATALOGI oraz do kontaktu telefonicznego.





Skontaktuj się z nami
Jesteśmy do twojej dyspozycji
Gdzie nas szukać?