Podesty obsługowe a BHP – jakie są wymagania prawne?

Specjalistyczne podesty są wykorzystywane m.in. do obsługi górnych rozładunków cystern kolejowych oraz drogowych. Dwie najczęściej spotykane formy to podesty nad torem kolejowym (tzw. bramka) oraz podesty montowane obok toru. Oczywiście praca na takim podeście wymaga dopasowania się do zasad BHP. O jakich czynnikach warto pamiętać?

Ogólne wymagania BHP dotyczące podestów obsługowych

Praca na podeście obsługowym jest pracą na wysokości. Oznacza to, że działania te mogą wiązać się z upadkiem z wysokości, a co za tym idzie z kalectwem lub nawet śmiercią. Ważne jest więc ścisłe dopasowywanie się do zasad BHP.

Istotne czynniki to m.in.:

  • podesty obsługowe muszą wyróżniać się wysoką jakością, stabilnością i muszą posiadać zabezpieczenia w postaci balustrad,
  • opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz dopilnowanie, by osoby pracujące znały obowiązujące zasady,
  • pracownicy pracujący na podestach obsługowych powinny posiadać predyspozycje zdrowotne potwierdzone aktualnymi badaniami lekarskimi.

Pomocy obsługowe a wymagania prawne – co warto wiedzieć?

Jednak to nie koniec zasad, o których należy pamiętać korzystając z profesjonalnych podestów obsługowych. Szereg wymagań zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powiedziano tam m.in., że:

„a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,

  1. b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
  2. c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.”

Powyższe wymagania odnoszą się do pracy na pomostach, których wysokość nie przekracza dwóch metrów.

Referencje
Zaufali nam