Przeładunek chemikaliów od A do Z

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR zawiera w sobie pojęcie „towary niebezpieczne” i wyróżnia dziewięć kategorii takich substancji. Materiały te z uwagi na m.in. łatwopalność i toksyczność są potencjalnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Przykładem mogą być chemikalia. Co warto wiedzieć o ich transporcie i przeładunku? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Przewóz ładunków chemicznych – co warto wiedzieć?

Transport i przeładunek chemikaliów to ważny proces, który musi przebiegać zgodnie z wyznaczonymi zasadami i przepisami Transportowego Dozoru Technicznego. Kluczowe znaczenie ma także jego staranne zaplanowanie i dobranie wykorzystywanych metod do rodzaju przewożonych substancji. W zależności od czynników, takich jak waga, ilość, cel końcowy, a także stopień zagrożenia, transport chemikaliów może odbywać się w formie transportu drogowego, morskiego, lotniczego bądź kolejowego.

Aby zachować bezpieczeństwo i efektywność konieczne jest m.in.:

  • zaplanowanie odpowiedniej trasy,
  • stałe koordynowanie całego procesu z uwzględnieniem różnych nieprzewidzianych sytuacji,
  • dobranie odpowiedniej metody transportu, dopasowanej do właściwości fizyko-chemicznych materiału,
  • zachowanie terminów dostawy,
  • przeładunek odpowiednimi urządzaniami nalewczo odbiorczymi posiadającymi dopuszczenia TDT.

Przeładunek chemikaliów – jak przebiega?

Oprócz samego transportu niezwykle ważny jest także sam przeładunek chemikaliów. Substancje te są bowiem wytwarzane w specjalistycznych zakładach chemicznych, z których następnie są transportowane w kolejne części kraju i świata. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest umieszczenie ich w trwałych, dopasowanych do sytuacji kontenerach i cysternach. Takie „opakowania” zapewniają bezpieczeństwo i ograniczają do minimum ryzyko występowania problematycznych sytuacji.

Przeładunek chemikaliów do zbiorników transportowych jest możliwy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń nalewczo-odbiorczych wykonanych z odpornych materiałów najwyższej jakości. Co ważne, każdy wąż i każda złączka zastosowana w tym procesie musi być 100% dopasowana do wykorzystywanego produktu chemicznego. Detale te podlegają pełnemu dozorowi Transportowego Dozoru Technicznego i decydują o bezpieczeństwie całego przeładunku. 

Referencje
Zaufali nam