Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/823/1 ) zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (rozporządzenie NO) (zmiana § 81 – okres przejściowy).


(więcej…)

Skontaktuj się z nami
Jesteśmy do twojej dyspozycji
Gdzie nas szukać?